Opis systemu

Opis systemu QC

QC jest nowoczesnym, skierowanym do producentów i importerów odzieży, systemem typu PDM (Product Data Management).

Jest tym, czego na tym etapie wymaga od producenta dzisiejszy, bardzo dynamiczny, rynek odzieżowy.

 • Pokrywa większość procesów w firmie odzieżowej
 • Integruje kluczowe działy
 • Usprawnia pracę
 • Nadzoruje produkcję
Restly Shape

Zalety systemu QC

Zapewnia bezproblemową współpracę między użytkownikami i dostawcami w całym procesie tworzenia produktu, oferując nieprzerwalny dostęp do wszystkich bieżących danych. Użytkownicy, korzystając ze wspólnej bazy danych, mają dostęp do tych samych informacji, co zabezpiecza przed kosztownymi błędami.

 • skrócony czas wprowadzenia produktów na rynek
 • standaryzacja procesów przedprodukcyjnych obowiązujących w firmie
 • przechowywanie wszystkich danych na temat produktu w jednym miejscu
 • dostęp do danych produktu z dowolnego miejsca
 • zmniejszenie kosztów przygotowania nowej kolekcji
 • minimalizacja błędów związana z procesem przedprodukcyjnym
 • integracja z systemami importowymi/logistycznymi/sprzedażowymi
 • wysoka elastyczność systemu

Zintegruj nasz system z używanym oprogramowaniem

Doskonale integruje się z systemami ERP funkcjonującymi w firmach (opartych na bazach danych Oracle, MS SQL lub innymi).

Baza wiedzy

Nasz system stanowi serce każdej firmy odzieżowej.

Źródło danych

QC PDM będzie źródłem danych dla wszystkich systemów Twojej firmy

Raportowanie

Korzystając z danych zawartych w naszym systemie zdefiniujesz dowolne raporty