Moduły

Główne moduły systemu QC PDM

System ma budowę modułową. Całość składa się z ponad 15 możliwych do wdrożenia funkcjonalności. Podstawę stanową moduły:

Planowanie

Planowanie kolekcji, zarządzanie budżetem. Zarządzanie katalogiem inspiracji.

Kolekcja

Katalog kolekcji - szkice, tabele, jakości, metki, tkaniny i dodatki.

Komentowanie

Komentowanie wzorów, komunikacja z dostawcami w zakresie jakości.

Negocjacje i zamówienia

Negocjacje z dostawcami. Składanie zamówień i tworzenie kontraktów.

Logistyka

Tworzenie konsolidacji. Import packing list i rejestracja faktur zakupowych.

Kalendarz i raporty

Kontrola terminowości produkcji. Tworzenie katalogów i raportów.

Co jeszcze oferujemy?

Nasz system to także wiele dodatkowych funkcjonalności

System B2B

System składania zamówień przez klientów hurtowych i sieci franczyzowe

Płatności

System planowania i rozliczania płatności za dostawy

Crossdock

Moduł SizePack i Crossdock optymalizujący dostawy dla salonów