Korzyści

Co zyska Twoja firma?

Korzyści z wdrożenia systemu QC PDM

 

 • Wszystkie szczegóły dotyczące modeli w jednym miejscu
  specyfikacje projektowe, tabele rozmiarów, szczegóły konstrukcyjne, informacje o pakowaniu, etykiety
 • Współpraca projektowa
  skraca cykle rozwoju dzięki współpracy pomiędzy zespołami zarządzającymi produktami
 • Biblioteka materiałów, akcesoriów i wykończeń
  pozwala zarządzać wszystkimi elementami w jednym miejscu, optymalizuj koszty dostaw
 • Wersjonowanie stylów
  dostęp do historii zmian na modelu pozwala analizować potencjalne problemy w kolejnych sezonach
 • Dziennik zmian projektowych
  śledź i przeglądaj kluczowe zmiany projektu produktu, w tym datę, godzinę i użytkownika
 • Pełna specyfikacja jakościowa
  kompletne zestawienia materiałów, w tym składy, wykończenia, podszewki, wypełnienia i materiały
  dodatkowe
 • Kalkulacja kosztów
  utrzymanie pełnych wycen produktów, w tym wszystkich kosztów pośrednich - także transportowych
 • Specyfikacje produktów online
  udostępnianie specyfikacji produktów on-line partnerom handlowym i prowadzenie kontraktacje
 • Wspólny kalendarz czasu i działań
  planowanie, monitorowanie i śledzenie wszystkich działań w cyklu życia produktu
 • Eliminacja błędów
  ujednolicony format wprowadzania i przechowywania danych eliminuje błędy ludzkie
 • Zmniejszone koszty
  wykrycie potencjalnych problemów na wcześniejszym etapie procesu, to mniejsze koszty
 • Krótszy czas wprowadzania produktu na rynek
  dostęp do narzędzi do raportowania i prognozowania zmniejsza opóźnienia
 • Wyższa jakość finalnego produktu
  kontrola i wymiana informacji pozwala na sprawną eliminację błędów i zapewnia wyższą jakość
  produktu
 • Widoczność łańcucha dostaw i statusu modeli
  elastyczne narzędzia raportowania zapewniają pełny wgląd w łańcuch dostaw i cykl życia produktu
 • Obsługa pełnego cyklu życia produktu
  od momentu planu do dostawy do magazynu